CERCAR AL WEB (ESC PER TANCAR)

Skip to Content

Condiciones Generales

RESERVA ONLINE CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

El present document té per objecte establir i regular els TERMES i CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de reserva on-line de DACAR HOTEL, SL, (des d’ara HOTEL I HOSTAL LES TORRES) amb direcció fiscal en Camí can Prats, S / N 08635, Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) i CIF B62216551. Els Termes Vostè i Usuari s’empren aquí per referir-se a tots els individus i / o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.lestorres.es o utilitzin els serveis.

A l’acceptar els presents Termes i Condicions i completar el Procés de Reserva, DACAR HOTEL, SL es compromet a proporcionar-li les eines necessàries perquè pugui reservar allotjament.

Les presents condicions generals estan subjectes al que disposa:

 • la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries,
 • la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,
 • Llei 22/2010 de 20 de juliol de Codi de Consum de Catalunya,
 • així com tota la normativa turística que sigui aplicable i, subsidiàriament, el Codi Civil i el Codi de Comerç.

La formalització de la reserva al nostre establiment a través d’aquesta web, estan subjectes a les següents clàusules:

1.- Usuari

L’usuari manifesta:

Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per a formalitzar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben a la web.

Que les dades subministrades per a la formalització de la reserva són veritables i completes.

Que la reserva i el nombre d’allotjats, serà confirmat a la finalització de la reserva.

2.- Reserves on-line HOTEL I HOSTAL LES TORRES

A continuació, l’informem dels passos per fer reserves en www.lestorres.es:

 • Indiqueu la data d’entrada i data de sortida que desitgi. Tenint en compte que la data indicada de sortida es refereix a el dia que deixarà l’hotel, aquesta nit no està inclosa en la seva estada.
 • Seleccioneu el nombre d’adults i / o nens que ocuparan la / habitacions sol·licitades. Entenent com nens els compresos entre 2 i 11 anys d’edat. Els majors de 11 anys són considerats com a adults per a aquest procés.
 • Seleccioneu el nombre d’habitacions que desitja reservar.
 • Un cop indicats tots els passos anteriors se li mostraran les opcions que pot triar punxant a “reservar” al costat de cadascuna d’elles.

Per conèixer a fons la reserva que realitza posem a la seva disposició els següents apartats que ha de revisar:

 • Informació sobre el tipus d’habitació, on trobareu una breu descripció i fotografia representativa de l’habitació oferta.
 • Si reserva una oferta, fent clic sobre ella podrà trobar detall del que inclou.
 • Si seleccioneu més d’una nit, seleccionant el preu, podrà veure amb detall l’import de cadascuna de les nits.
 • A l’apartat “condicions de cancel·lació” de cada bloc de tarifes trobarà les condicions de la tarifa seleccionada.
 • Un cop seleccioneu el tipus d’habitació i seleccioneu el botó de reserva corresponent, se li mostrarà una finestra amb serveis addicionals, en el cas que n’hi hagi, que pot contractar durant la seva estada. A cada un dels serveis podrà veure el detall. Si no desitja reservar cap d’ells, simplement feu clic a continuar reserva.
 • La tarifa es gravarà amb l’import corresponent a la taxa turística que estigui en vigor en el moment de la reserva.

En el pas final se us mostrarà tota la informació de la seva reserva i el seu preu amb IVA inclòs. A l’acabar la seva reserva s’efectuarà un càrrec per l’import total de l’estada a la targeta de crèdit / dèbit.

La informació de la reserva, estarà disponible per a baixar per part de client a la fi de l’procés mitjançant impressió en pantalla i recepció de correu electrònic. Igualment, a l’deixar l’establiment, el client rebrà còpia en paper de la seva factura.

En el cas que l’usuari desitgi cancel·lar la reserva, podrà indicar posant-se en contacte amb nosaltres a través de l’correu reservas@lestorres.net

Les dades personals seran tractades segons la normativa de la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, i les condicions que veurà en aquestes condicions de contractació.

Un cop finalitzat l’últim pas de la reserva rebrà un correu electrònic amb la confirmació. En aquest mateix correu trobareu un resum de la seva reserva i podrà imprimir un document amb la mateixa.

2.1.- Acceptació d’aquests termes i condicions.

Els serveis Reserva tenen com a finalitat la reserva d’una habitació a HOTEL I HOSTAL LES TORRES. La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació de totes i cada un dels Termes i / o Condicions Generals, que es consideraran incorporades de manera immediata en el contracte que se subscrigui amb HOTEL I HOSTAL LES TORRES, sense necessitat que es transcriguin per escrit, i en tot cas es referiran a l’última versió actualitzada en aquest apartat.

2.2.- Resolució de l’contracte o cancel·lació de la reserva

En cas de cancel·lació les despeses que es puguin produir, són variables segons la tarifa reservada i les dates d’antelació a l’anul·lació. En tot cas, aquests queden clarament indicats durant el procés de reserva.

En cas d’anul·lació posterior a 12:00 del dia anterior a el d’arribada o no presentació, l’establiment podrà facturar la primera nit en concepte de despeses d’anul·lació i procedirà a anul·lar la resta de nits.

Aquesta clàusula no és vàlida per a reserves realitzades amb tarifes especials. En aquest cas, s’aplicaran les respectives condicions establertes en aquestes tarifes.

En el cas de tarifa no reemborsable, l’usuari no podrà realitzar cancel·lació alguna de la reserva.

2.3.- Preus per habitació i nit

Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s’hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, HOTEL I HOSTAL LES TORRES es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva.

2.4.- Ús dels serveis i instal·lacions

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa aquestes Condicions Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que s’estableix en aquestes Condicions Generals de contractació, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis de l’HOTEL i HOSTAL LES TORRES i / o la seva imatge.

2.5.- Retenció de la informació

El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus drets d’accés corresponents en la forma descrita a l’apartat de política de protecció de dades i poden consultar la seva reserva des de la pàgina d’inici del web.

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del web es realitzen mitjançant un servidor segur. HOTEL I HOSTAL LES TORRES disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a l’objecte d’evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, vigent a Espanya.

2.6.- Dret de Modificació de les Termes i / o Condicions Generals de contractació

HOTEL I HOSTAL LES TORRES es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals de Contractació, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.lestorres.es.

2.7. Impossibilitat de prestar serveis per raons de força major

Si HOTEL I HOSTAL LES TORRES, tot i actuar amb la previsió i diligència degudes, no pogués facilitar les habitacions contractades per raons que no els siguin imputables o de força major, i si existís impossibilitat de prestar els serveis en les condicions pactades, HOTEL I HOSTAL LES TORRES oferirà a l’usuari la possibilitat d’optar pel reemborsament total de l’abonat o per la seva substitució per un altre de similars característiques quant a categoria o qualitat. Si de la substitució el servei resultés d’inferior categoria o qualitat, HOTEL I HOSTAL LES TORRES ha de reemborsar la diferència.

3.- Salvaguarda de les Condicions Generals de contractació

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents en els termes acordats. Cap estipulació en aquest contracte afectarà de cap manera les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si vostè no és un consumidor, vostè renuncia expressament al seu dret de desistiment.

4.- www.lestorres.es i acceptació de normes d’ús

L’usuari és conscient que l’ús dels serveis de reserva on-line, implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants d’aquestes condicions de contractació en el moment mateix en què l’usuari contracti el servei. Aquestes normes d’ús completen els presents Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s’hi oposin. Per això, l’usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar aquestes normes. HOTEL I HOSTAL LES TORRES, sense perjudici de la remissió expressa a l’apartat corresponent a la protecció de dades de caràcter personal, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades que ens proporcionin els nostres clients, la recollida i tractament es farà d’acord amb els paràmetres establerts a la normativa vigent en cada moment, de protecció de dades de caràcter personal Reglament UE 2016/679 i a l’empara del que disposa la lO 4/2015 de 30 Març sobre protecció de la seguretat ciutadana. Pot consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç.

5.- Idiomes de Contractació en HOTEL I HOSTAL LES TORRES

Les reserves es poden fer en espanyol i català. Les presents condicions únicament estaran disponibles en espanyol.

6.- Reclamacions dels clients / usuaris

Qualsevol reclamació haurà de realitzar-la per escrit a HOTEL I HOSTAL LES TORRES, a l’adreça de l’establiment al c / Copernic 1-3, 08.636 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Les compensacions a causa de queixes o reclamacions de clients s’establiran de mutu acord entre l’hotel i el client, o si no, per una fallada administratiu o judicial ferma. Perquè es produeixi la negociació i acord entre hotel i client, serà requisit inexcusable que la reclamació hagi estat presentada de forma expressa, a l’adreça de l’hotel, durant l’estada de el client de què es tracti i en el possible, que consisteix a concedir a el client drets importants, però tots dirigits a solucionar el seu problema quan no representi perjudici als seus vacances que és immediatament a l’arribada a l’hotel.

7.-Prohibit fumar a tot l’establiment

Segons la normativa 28/2005 (BOE N 39,27-XII – 2005) està totalment prohibit fumar a qualsevol espai dels dos establiments. Si persisteix en fumar a la seva habitació, el càrrec diari serà de 100 € en concepte de servei extra de neteja.

8.-Llei aplicable i Jurisdicció competent

Aquests Termes i / o Condicions Generals de contractació (condicions de compra) es regeixen per la Llei Espanyola. La jurisdicció competent per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà la que correspongui en virtut de la normativa vigent que resulti aplicable a la matèria. En tot cas, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis de l’establiment, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de domicili de la mateixa.

to-topto-top